kommunereform, Uncategorized

Lørenskog og kommunereform. Hvor står vi, hvor går vi?

Da har endelig Lørenskog også sparket i gang arbeidet med kommunereformen! Ja da – jeg skjønner at det ikke er det folk flest jubler over sånn til hverdags, men for oss som er litt over middels interessert i lokalpolitikk, så er dette en liten merkedag. Ikke så rent liten heller faktisk. Dette blir en veldig spennende prosess som skal involvere både folkevalgte, innbyggere og ansatte. En prosess som til slutt skal hjelpe oss å finne ut om Lørenskog skal forbli en egen kommune, eller om vi bør slå oss sammen med en eller flere nabokommuner.

OsloAkershus

Lørenskog er en ganske stor kommune. Drøyt 35 000 innbyggere – Norges 24. største kommune målt etter innbyggertall. I følge flere bruker- og innbyggerundersøkelser som er gjennomført de siste årene så er innbyggerne ganske fornøyde med mye. Er det da noen grunn til å vurdere å slå oss sammen med andre kommuner? Vi klarer oss jo ganske bra. Hvorfor trenger vi å jobbe med dette da?

Fordi det ikke bare dreier seg om hvordan vi har det i dag. Vi må også se på fremtiden – 20, 30 eller 40 år frem i tid. Hvordan vil vi i Lørenskog ha det da?

 • Hvordan vil den forventede befolkningsveksten påvirke tjenestetilbudet i kommunen vår?
 • Hvordan vil vi klare å håndtere nye oppgaver kommunene får?
 • Kan vi klare å ha en helhetlig og god areal- og transportplanlegging i regionen vår?
 • Klarer kommunene i vår region å bli enige om prioriteringer av veier, kollektivtrafikk og etablering av næringsvirksomhet?
 • Hvordan skal vi sikre at vi blir hørt av sentrale myndigheter?

I tillegg er det viktig å få kartlagt hva innbyggerne i Lørenskog tenker om dette, hvordan spørsmål som ikke så lett kan måles i tall og fakta vil påvirkes. Hva med vår satsing på kultur, idrett og frivillige organisasjoner. Gratisprinsippet (at lag og organisasjon får benytte treningsarenaer og lokaler til sin aktivitet gratis) er f.eks. viktig for oss.

lorenskog-hus-natt2gundersenvika_2Løresnskog kirkeraadhusparkenLørenskog bussterminal

Kanskje er vi store og robuste nok til å klare oss på egenhånd også i fremtiden. Kanskje klarer vi å finne gode nok samarbeidsordninger med andre kommuner. Kanskje er det andre forhold som gjør at vi ønsker å forbli en egen kommune. Det er faktisk meget mulig at det er det som blir konklusjonen. Eller kanskje finner vi ut at vi må ta nye grep for å kunne tilby innbyggerne i Lørenskog gode tjenester også i fremtiden. Hvem vet?

Kommunereform

For å finne svaret på dette så er vi helt avhengige av at vi politikere og innbyggerne får vite hva som er Lørenskog styrker og svakheter, våre muligheter og utfordringer. Hva blir best for oss? Heldigvis har både departementet og fylkesmannen gitt oss en ganske omfattende verktøykasse som vi kan bruke for å finne svarene på de spørsmålene vi har. Heldigvis har vi en kompetent administrasjon i Lørenskog kommune som kan hjelpe oss med dette arbeidet.

For meg, og for Høyre i Lørenskog, så er det helt avgjørende at vi bygger en så viktig avgjørelse på fakta. Arbeidet som nå er satt i gang vil gi oss viktig informasjon, sammen med hva innbyggerne i Lørenskog ønsker. Jeg gleder meg til å være en del av styringsgruppen som skal være med på den jobben vi nå har begynt på. Jeg er spent på hvilke svar vi vil få. Nå er vi i hvert fall i gang – håper så mange som mulig i Lørenskog blir med på debatten om dette.

2 thoughts on “Lørenskog og kommunereform. Hvor står vi, hvor går vi?

 1. Jeg håper ihvertfall at det vil bli folkeavstemming hvorvidt man skal være sammen med Skedsmo o.l. og grunnen til at folk flyttet til Lørenskog for mange år siden var nettopp at man ikke ville ha en så stor fortetting og slik jeg ser det idag som blir det blokker som er høye og tett ligger de. De eneste som kan kjøpe de dyre leilighetene er folk i randsonen til Lørenskog som selger sine store hus og på den måten kan klare innskudd på 3-5 mill, men da får man sykehjem i andre enden og da må man begynner å tenke omsorgsbolig og sykehjemsplass. Jeg ønsker ihvertfall at Lørenskog forblir egen kommune. Det som er viktig framover er å ha nok hjemler til fastlege og fysioterapi, så lenge det flytter nye folk inn i disse nye boligene må det også sees på.

  1. Takk for innspill – setter stor pris på å få vite hva innbyggerne tenker om dette. Alt ligger an til at det skal gjennomføres en folkeavstemning i Lørenskog, og da vil jo alle få anledning til å være med å avgjøre dette, men det er veldig nyttig med innspill også tidligere i prosessen. Vi jobber med denne saken nå, så tusen takk!

   Noe av det som har vært viktig for Lørenskog Høyre de siste årene, og også vil bli det i vårt program for de neste fire årene, er hvordan vi kan ivareta de som bor i kommunen bedre når det gjelder godkjenning av de ulike byggeprosjektene. Vi har i de sakene som er avgjort til nå forsøkt å få gjennomslag for nettopp dette – ikke fullt så høy bebyggelse, ikke så tett, bedre tilpasset eksisterende bebyggelse – og ikke minst – sørge for at vi har god nok kapasitet på skoler, på veiene våre osv. Dette har vi stort sett blitt nedstemt på av de som har flertallet i denne kommunen. Vår politikk er at vi må sørge for gode bomiljøer både for de som bor her allerede og for de som skal flytte hit. Skal kommunen fortsette å være en god kommune å bo i, og helst enda litt bedre, så må vi sørge for å ha nok plass på skoler, i barnehager, på sykehjem, nok leger og fysioterapeuter, plass og arealer til de som ønsker å drive med friluftsliv og idrett osv. Dette er en utfordring, og vi som politikere må sørge for utbyggingen ikke skjer raskere, og er større, enn at kommunen kan klare å håndtere dette.

   Dette vil selvfølgelig også være viktig med tanke på en kommunereform, men det som har skjedd frem til i dag har jo skjedd uten at vi har slått oss sammen med noen. Jeg tenker at Lørenskog er en stor og robust kommune – kanskje kan vi godt klare oss selv også 30, 40 og 50 år frem i tid. Hovedgrunnen til at vi ev. skulle vurdere sammenslåing med andre kommuner må nettopp være at det vil gi et bedre tjenestetilbud til innbyggerne – bedre legetjenester, bedre fysioterapitjenester, osv. Er spent på hva utredningene vil vise, og spent på hvor gi kommer til å ende i denne saken.

Legg inn en kommentar