Uncategorized

Pinlig av Tjora

Det blir pinlig når Håvard Tjora inntar offerrollen og sutrer over at det stilles faglige krav til lærere. I andre bransjer er kompetanseheving en naturlig del av yrket, og faglige krav endres naturlig over tid. Når det stilles krav om god fagkunnskap hos de som skal formidle grunnkunnskap til barna våre, så reagerer Tjora med å tolke dette som lærerforakt og mistillit til lærerne. Dette er en grov feiltolkning.

God fagkunnskap er viktig

Tjora beskriver veldig godt selv hvorfor god fagkunnskap er så viktig i innlegget sitt når han skriver: «Jeg hadde Kunst og håndverk over flere år, og syntes jeg gjorde det greit, helt til jeg så hva en utdanna kunst- og håndverkslærer gjorde, det var en tydelig klasseforskjell.» Nettopp – det er akkurat det dette handler om. En lærer med god fagkompetanse vil kunne undervise elevene på en bedre måte enn en lærer uten fagkompetanse eller med lavere fagkompetanse.

Tjora er kjent for å være veldig dyktig til å møte og hjelpe elever som sliter, som trenger hans pedagogiske spesialkompetanse. Tjora har en mastergrad i spesialpedagogikk, og viser igjen på en veldig god måte hva god fagkunnskap betyr. At det stilles krav om at de som skal lære barna våre basisfag som matematikk, norsk og engelsk har kompetanse i disse fagene har derimot «lagt yrkesstoltheten hans i grus».

Det å kreve at en lærer som skal undervise i basisfag på barneskolen har et halvt års utdanning i faget, eller en lærer på ungdomsskolen har ett års utdanning i faget, burde ikke fremstå som et for strengt krav for noen.

Lærere som har tatt etterutdanning er fornøyde

Heldigvis er ikke Håvard Tjores holdninger representative for lærerstanden. Lærere flest blir motivert av å videreutvikle seg. I en undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning sier nesten samtlige lærere at de har endret undervisning etter etterutdanningen, og sju av ti at de har blitt bedre lærere.

Lærere uttaler at de har blitt faglig sterkere og at undervisningsmetodene har forandret seg til det bedre. En lærer i en kommentar til undersøkelsen: «Alle blir bedre. Er du en god lærer så blir du enda bedre.»

God fagkunnskap ikke i veien for empati

Tjora gjør et poeng av at lærere gjør mye mer enn å undervise. Ja, vi trenger empatiske lærere som kan være der for elevene når de trenger det. Vi trenger empatiske lærere med fagkompetanse. Eller mener Tjora at han blir mindre empatisk av å formalisere kompetansen sin?

At lærerne får faglig påfyll og at læreryrkets status heves er bra for skolen, bra for lærerne og ikke minst bra for fremtidige generasjoner. Det står selvfølgelig heller ikke i veien for at en lærer også kan være en god pedagog og en lærer som ser og hjelper elever som trenger hjelp.

Burde være et godt forbilde for elevene

Jeg er ikke så bekymret for matematikkunnskapene til Håvard Tjora. Han virker som en oppegående fyr, som helt sikker klarer å få den formelle kompetansen i orden i løpet av de sju årene han fremdeles har på seg.

Jeg er mer bekymret for de holdningene han representerer. At en som har en så viktig rolle i livene til de kommende generasjoner tar så lett på viktigheten av fagkunnskap. Hvilke holdninger får elevene til fagkunnskap og utdanning, når læreren likestiller faglige krav med mistillit?

Legg inn en kommentar