folkeavstemning, kommunereform, kommunevalg, lokaldemokrati

Meningsløs folkeavstemning

6. mars skal du stemme over om Lørenskog skal forbli en egen kommune eller slås sammen med noen andre. Det som er synd er at din stemme kommer for sent.

Lørenskog kommune avsluttet sin behandling av kommunereformen allerede 22. juni 2016. Da vedtok flertallet i kommunestyret at kommunen sier nei til sammenslåing uansett. Innbyggerne ble ikke spurt, Arbeiderpartiet nektet å la administrasjonen utrede fordeler og ulemper med en kommunesammenslåing og kommunen fulgte ikke departementets pålegg om å snakke med andre kommuner. Flertallet i kommunestyret baserte sitt standpunkt på personlig overbevisning, ikke på saklig og nøytral informasjon eller folkets mening. Vi i Høyre mener at dette er dårlig politikk.

Arbeiderpartiet har nå satt i gang en kampanje for å overtale velgerne til å si nei, og i stedet for å gi god informasjon så bygger de kampanjen på å spre frykt og noen ganske utrolige spekulasjoner.

Som her for eksempel:

Kommunereform - sentrum

Hvorfor i all verden skulle Lørenskog sentrum flyttes til Lillestrøm ved en eventuell kommunesammenslåing? Det er jo en helt utrolig påstand!

Dette fremstår dessuten som ganske utrolig all den tid Arbeiderpartiet stemmer mot Høyres forsøk på å få et mer levende sentrum i Lørenskog. Et sentrum med flere treffsteder og utesteder. Ta en titt på denne:

Et annet eksempel er spekulasjoner om at kultur og idrett må få dårligere vilkår:

Ap - kampanje - kultur og idrett

Ja – i Lørenskog har vi en veldig god ordning med gratis tilgang til kommunens lokaler og anlegg for kultur og idrett, det har de ikke alle andre steder. Men hvis vi hadde giddet å snakke med noen andre kommuner, så kan det jo hende at de ville gått inn på en slik ordning de også!

Folkeavstemningen og Lørenskog Arbeiderpartis kampanje mot kommunereformen er i praksis et valgkamp-kickoff for Arbeiderpartiet – og det er du som innbygger i Lørenskog som skal betale.

Høyre ønsket at en folkeavstemning skulle bli gjort etter vi hadde fått informasjon om hva som ville lønne seg for kommunen og før fylkesmannens frist til å uttale seg sommeren 2016. Likevel har Arbeiderpartiet satt folkeavstemningen til 6. mars. Dette er etter fristen for å gi innspill til myndighetene og før vi vet hvilket alternativ Stortinget skal ta stilling til.

Prisen på folkeavstemningen vil være ca. én million kroner. Hensikten med å bruke nesten én million kroner av skattebetalernes penger på en folkeavstemning er med andre ord ikke å spørre innbyggerne om deres mening, men å skaffe Arbeiderpartiet og de andre flertallspartiene et alibi for et vedtak de allerede har fattet.

Dette er rett og slett useriøst av Ragnhild Bergheim og Arbeiderpartiet.

I Høyres budsjettforslag for 2017 økte vi støtten til frivillige lag og organisasjon med én million kroner per år. Det mener vi er et bedre tiltak, Arbeiderpartiet stemte i mot. Lørenskog Arbeiderparti velger å bruke den million på egen kampanje og valgkamp i stedet.

Å gjennomføre en folkeavstemning nå, uten å vite hva innbyggerne faktisk bør ta stilling til og uten å gi nøytral og god, faktabasert informasjon er en form for liksomdemokrati vi i Lørenskog Høyre ikke vil være med på.

Høyre oppfordrer derfor til å stemme blankt i protest mot en meningsløs avstemning og en meningsløs bruk av offentlige midler. Din stemme vil uansett ikke telle, for vedtaket ble fattet for åtte måneder siden.

 

2 thoughts on “Meningsløs folkeavstemning

  1. Lørenskog kommune er vel kjent for å overskride sine prosjekter. Det er nok å nevne Lørenskog Hus og bro over Langvann. Så protest mot en mill. har vel ikke særlig virkning. At folkeavstemning burde skjedd først burde være selvsagt i et demokrati, likeledes at alle fakta lå på bordet.
    Jeg ser ikke behov for Lørenskog, men det er i usikkerhet for at jeg har dårlig grunnlag for å vurdere. Av denne grunn og hvis andre er i samme situasjon anbefaler jeg at dere stemmer Nei

    1. Hei!

      Takk for at du tok deg tid til å kommentere. Det er nettopp det at folkeavstemningen ikke har skjedd før og at fakta ikke ligger på bordet som gjør at Lørenskog Høyre anbefaler å stemme blankt. Akkurat som at vi ikke ville si ja eller nei i kommunestyret, vi hadde ikke fakta som kunne fortelle oss om det ene eller andre var riktig. Flertallet i kommunestyret har både ignorert befolkningen før de bestemte seg og nektet både kommunestyret og innbyggerne fakta nok til å kunne gjøre seg opp en mening. Folkeavstemningen er for øvrig helt meningsløs på dette tidspunktet – kommunen har avsluttet sin behandling, kommunen har sendt inn sin avgjørelse for åtte måneder siden.

Legg inn en kommentar